Millainen olisi paras koulupäivä?

Home / Millainen olisi paras koulupäivä?

Millainen olisi paras koulupäivä?

Ensimmäinen kerhomme keskustelutuokio ja palautteenkeruu liittyivät kysymykseen ”Millainen olisi paras koulupäivä?” Kerroimme kysymyksen sisällön viikon alussa, jolloin kaikilla keskusteluun osallistuvilla oppilailla oli aikaa pohtia ja mietiskellä kysymystä rauhassa ennen itse keskustelua.

Kun aloimme koota vastauksia, kävi ilmi, että suurin osa mielipiteistä oli hyvin samanlaisia. Oli paljon oppilaita, joiden mielestä koulupäivä oli tällaisenaankin ihan hyvä, eikä sitä ollut tarvetta muuttaa sen radikaalimmin. Kun keskustelua jatkettiin pidemmälle, tuli näiltäkin oppilailta usein esiin uusia oivalluksia ja mielipiteitä. Huomasimme, että kun keskustelu vain kerran saadaan kunnolla auki, alkaa kommentteja tulla enemmän kuin ehdimme oikeastaan edes laittaa ylös.

Koulupäivien alkamisajankohta ja pituus

Ensimmäinen esiin tullut asia oli koulupäivien alkamisajankohta. Useimmat oppilaat olivat sitä mieltä, että koko koulunkäynnissä vaikein asia oli nousta aamulla ylös. Tämä kävi ilmi erityisesti sellaisilla luokilla, joilla koulupäivä alkoi joskus kahdeksalta. Mutta kun aloimme pohtia asiaa pidemmälle, huomasimme, että moni oppilas myönsi käyvänsä aivan liian myöhään nukkumaan. Joten ilmeisesti tämäkin epäkohta korjaantuisi aivan ominkin voimin. Toisaalta joillekin oppilaille ei uni tuntunut millään riittävän, vaikka he kävivätkin petiin hyvissä ajoin. Tällaiset oppilaat olivat usein päivisin väsyneitä. Heitä myöhäisempi koulun aloitus helpottaisi huomattavasti.

Lisää taiteita ja liikuntaa

Toinen suuri ja yhteisymmärrystä luova asia oli aineiden jakautuminen keskenään. Suurin osa oppilaista haluaisi opetukseen lisää kuvaamataitoa ja musiikkia sekä erilaisia liikuntamuotoja. Ei siis mitään pakollista pesäpalloa, vaan mukavia lajeja rytmittämään koulupäivää ja ainaista istumista.

Tutkimustenkin mukaan liikunta antaisi lisää voimia teoria-aineiden oppimiseen, sillä oppilaat eivät jaksa keskittyä puuduttaviin yksityiskohtiin tuntikausia putkeen. Samalla tavalla toimivat taideaineet, jotka antavat luovuuden vapautua. Näin oppilaat saavat lisää mahdollisuuksia oivaltaa asioita ja kenties myös nähdä niitä toisesta vinkkelistä. Kyseenalaistaminen ja kritisointihan ovat tärkeitä asioita oppimisessa – ei ole tarkoitus vain opetella ulkoa vuosilukuja ja muita litanioita, vaan oppia ajattelemaan itse, ikiomilla aivoillaan.

Kouluaineista puhuttaessa lähes kaikki olivat myös sitä mieltä, että uskonto voisi jäädä jo kokonaan valinnaiseksi aineeksi. Kaikissa kouluissa ei ole mahdollisuus päästä opiskelemaan laadukasta elämänkatsomustietoa, joten uskonto pääsee jyräämään näissä kouluissa. Meidän keskusteluraatimme mielestä tämä henkii menneistä ajoista, eikä kuulu nykyaikaiseen koulunkäyntiin millään tavalla.

Ei pulpetteja, ei luokkia

Moni oppilas oli sitä mieltä, että tunnit sujuisivat mukavammin ilman pulpetteja. Olisi paljon mukavampaa kuunnella opettajan puhetta esimerkiksi säkkituolista käsin kuin ahdistavasta pulpetista. Jotkut oppilaat heittivät myös ilmaan ajatuksen, että koulu toimisi paremmin ilman väkisin rajattuja luokkia. Näin kaikkien olisi ehkä helpompaa löytää ystäviä, ja koulupäivät olisivat huomattavasti mielenkiintoisempia.

Stop kiusaamiselle, kaikille kavereita

Edelliseen aiheeseen liittyy myös se ehkä tärkein osa keskusteluamme – kiusaaminen ja oppilaitten henkinen hyvinvointi. Meidän koulussamme ei ole esiintynyt kovinkaan paljon kiusaamista, mutta silti jossain määrin. Kiusaamisella voi olla yksittäisille oppilaille erittäin traumaattinen vaikutus, joka voi kestää koko loppuiän ajan. Kiusaamiseen tulisikin pystyä puuttumaan välittömästi.

Koulupäivä sujuu paljon paremmin, jos sen voi jakaa mukavien ystävien kanssa. Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan ole sosiaalisia, ja ystävien hankkiminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Miten tähän asiaan voisi siis puuttua? Emme löytäneet tähän yksiselitteistä vastausta.

Lopuksi yhteenvetona voisi siis todeta, että mukava koulupäivä alkaa myöhään, sisältää mukavia ja kiinnostavia aineita ja mikä tärkeintä, paljon mukavia ystäviä ja kivaa tunnelmaa. Ainakin näihin viimeisiin asioihin voimme me kaikki koulun oppilaat osaltamme vaikuttaa.

About Guardian

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.