Mediakerho

Olemme ryhmä Karttulan alakoulun mediakerhon oppilaita, ja teemme kerhotyönä tätä sivustoa. Tarkoituksenamme on tuoda esiin koulun arkea sekä omalta osaltamme pohtia, miten koulupäiviä saisi sujuvammiksi ja koulussa olemista viihtyisämmäksi.

Kirjoitamme tähän sivuun liittyen blogia, jossa käymme läpi meitä askarruttavia, ajankohtaisia asioita. Blogit kirjoitetaan ryhmätyönä, ja meitä on avustamassa mediakerhoamme vetävä opettaja Maija Kuusas.

Olemme aloittaneet blogin kirjoittamisen vasta tänä lukuvuonna, joten sivusto on vasta alussa. Meillä on kuitenkin tarkoituksena saada blogiin mukaan useita kirjoittajia ympäri Suomea. Olisi todella mielenkiintoista vertailla kokemuksia koulupäivästä ja opiskelusta eri kouluissa. Poikkeaako esimerkiksi koulupäivän rakenne ja oppilaiden tuntemukset suuresti sen mukaan, sijaitseeko koulu Vantaalla vai Inarissa?

Meidän koulumme on melko keskikokoinen alakoulu. Oppilaita on koulussamme 250 ja luokka-asteita 1-6. Ensimmäiset kolme luokkaa ovat täällä pienemmät, sillä ympärillä sijaitsevat kyläkoulut hoitavat suuren osan tämän ikäluokan oppilaista.

Neljännestä luokasta eteenpäin alkaa meidän kouluumme virrata oppilaita ympäröivistä kylistä ja pienemmistä kouluista. Niinpä neljännellä, viidennellä ja kuudennella luokalla on huomattavasti enemmän rinnakkaisluokkia kuin alemmilla luokka-asteilla.

Meidän koulussamme ei ole ollut mitään suurempia ongelmia, kuten kiusaamista tai homeongelmia. Koulumme tilat on juuri remontoitu, ja oppilaat ovat viihtyneet näissä uudistetuissa tiloissa tähän mennessä hyvin. Remontin myötä rakennettiin lisää luokkatilaa, ja liikuntasali pistettiin myös uuteen uskoon. Tänä syksynä tehdyn kyselyn mukaan oppilaat ja opettajat ovat olleet tyytyväisiä uusiin remonttiin ja uusiin tiloihin.

Mielipiteiden kerääminen

Vaikka tällä hetkellä koulussamme on siis aika hyvä henki eikä mitään suurempia ongelmia, on aina varaa parantaa. Olemme mediakerhossamme päättäneet puuttua ongelmiin ennen kuin niitä edes syntyykään, ja sen takia haluamme pitää keskustelua yllä koko ajan.

Mediakerhossa on jäseniä monilta eri luokka-asteilta ja eri rinnakkaisluokilta. Tällä tavoin opiskelijaryhmämme kattaa hyvän osan koululaisista, ja kaikilla on mahdollista osallistua yhteisten asioiden luomiseen ja ideointiin.

Kaikki mediakerholaiset vetävät omassa luokassaan keskusteluryhmää, joka pidetään kerran kuussa jossain sopivassa välissä. Ajankohdan päättää luokanvalvoja. Jos samalla luokalla on useampia kerholaisia, voivat he vetää keskustelun joko vuorotellen tai aina yhdessä.

Joka kuukausi käsittelemme uusia kysymyksiä ja asioita, joita haluamme ottaa esiin blogissa. Kun luokilta on saatu erilaisia vastauksia näihin päivän polttavimpiin kysymyksiin, kootaan ne yhteen mediakerholaisten toimesta. Sen jälkeen tuloksia pohditaan yhdessä, ja lopuksi asiasta kootaan yhteen blogi.

Muut koulut

Tarkoituksenamme on saada ensin toiminta alkuun omassa koulussamme, ja sen jälkeen laajentaa verkostoamme myös muihin lähialueen kouluihin sekä oman koulumme ystävyyskouluihin. Jos sinun koulusi on kiinnostunut ottamaan osaa mediakerhon tyyliseen toimintaan, ota meihin yhteyttä!

Voiko koulu olla kivaa?

Mediakerhon alussa pohdimme yhdessä tätä kysymystä. Moni meidänkin koulussamme oleva oppilas sanoo, että koulunkäynti ei ole lainkaan kivaa. Kun teimme ensimmäisen koeluontoisen kyselyn ja pidimme keskustelutuokioita luokissa, tuli näille tunnelmille esiin monia eri syitä.

Moni oppilas ei pidä kouluun tulemisesta siitä yksinkertaisesta syystä, että silloin pitää herätä liian aikaisin. Onneksi tämä syy ei ole kovin vakava, ja nämä ihmiset usein itsekin sen myöntävät. Joskus tuli esiin myös isompia asioita, kuten kavereitten puute. Jotkut oppilaat taas eivät pitäneet niistä aineista, joita koulussa opiskellaan, vaan heitä kiinnostaisi viettää päivänsä täysin eri asioiden parissa.

Yhdessä jutellessamme tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että koulu voi olla kivaa. Jos kaikki saisivat paremmin äänensä kuuluviin, voisimme yhdessä muuttaa asioita kohti iloisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä.

Viimeisimmät kirjoitukset


Miten parantaa omaa oppimista?

Koulupoika

Toinen keskustelusessiomme keskittyi itse opiskeluun ja koulunkäyntiin. Peruskoulusta käteen jäävä päästötodistus on se tärkein päämäärä


  Read More

Millainen olisi paras koulupäivä?

Poika miettii

Ensimmäinen kerhomme keskustelutuokio ja palautteenkeruu liittyivät kysymykseen ”Millainen olisi paras koulupäivä?” Kerroimme kysymyksen sisä


  Read More

About Guardian

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.